Browse Items (24 total)

  • Tags: Canciones

Astuy - 1898 - Kalian dabilz damacho ederrak Canción de Iparrag.pdf
Partitura para canto y piano. Título tomado de la referencia de Armiarma. Versos: "Kalian dabilz damacho ederrak / guztiz ederki jantzita / kalita asi burutik oñetaraño / danak alambres jozita / asi burutik oñetaraño / danak alambres jozita / Kalian…

Iparragirre Balerdi - 1896 - Marinaziri Zortziko de Iparraguirre [Música nota.pdf
Partitura para canto y piano. Título tomado de la referencia de Armiarma. Versos: "Zu zara Marinari / neuretzat pichia / ainguerien erditik / mundura jatzia. / Agur neure zozua... / iturri eta zelay / Marinari [itsu?] neuriak / ez du etorri nai /…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2