Saltar al contenido principal
Iparragirre2020

Cantari Euskalduna | Kantari Euskalduna [Gitarra zahartxo bat]

Villabella, Eulogio (cantariyak eguiña). Cantari Euskalduna, zortzico [zortziko] [Grabación sonora]. Phonobase : 29 cm grabado zafiro (grabación acústica) 93.3 rpm. Archives de la Parole. Paris, France: Pathé Frères, 1911. Caisse_Collection_30-C. http://www.phonobase.org/audio/AC-2010/2012_6414.mp3. http://www.phonobase.org/8981.html.

Cantari Euskalduna [Grabación sonora] / Kantari Euskalduna. Mp3. Vol. 1. 2 vols. Ecos de Vasconia - Eusko Ikaskuntza / A. DIAZ Y CIA. EDITORES. San Sebastián: D.y 29J. http://www.eusko-ikaskuntza.eus/MusicCanc/004733.MID. Accedido 12 de diciembre de 2018. http://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/fondo-documental/cancionero-vasco/ab-4733/.

1.

Guitarra zarcho bat da
Nerezat laguna
Onela ibilcenda
Artista Euskalduna.
Egun batean pobre
Beste batez Jauna
Cantari pasatcendet
Nic beti eguna.

2.

Naiz dala Italia
Oro bat Francia
Bita billatu det
Anitz malicia
Icusten badet ere
Nic mundu gucia
Beti maitatuco det
Euscal-Erria!

3.

Jaunac ematen badit
Neri osasuna
Izango det oraindit
Andregai bat ona;
Emen badet francesa
Interesa duna
Baña nic naiago det
Utsic Euskalduna.

4.

Agur Euskal-Erria
Baña ez betico
Bost edo sei urtean
Ez det icusico...
Jaunari escatcen det
Gracia emateco
Nere lur maite ontan
Bizia uzteco.

Cantari Euskalduna (Nº 6). A. Díaz y Cia. Editores - San Sebastián (D. y 29J.)
Iparragirre Balerdi, José María (1820-1881). Álbum Iparraguirre: para canto y piano [Música notada]. Almacén de música de Santesteban. Calcografía de Lodre. San Sebastián (Avenida de la Libertad, 32), 1888. catalogo.bne.es
Kantari euskalduna