Browse Items (2 total)

  • Tags: S. XIX

Arana Goiri - 1897 - Cosas de los guernikeses.pdf
1897ko maiatzaren 2an editatzen hasi zen astekaria da eta 1897ko abuztuaren 29ra arte argitaratu zen. Sabino Aranak argitaratu zuen “Bizkaitarra” egunkari nazionalistaren jarraipena izan zen, kasu honetan Teófilo Guiarden zuzendaritzapean.
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2