Saltar al contenido principal
Iparragirre2020

Nere etorrera lur maitera (1877)

Nere etorrera lur maitera.
Poesía por D. José M. de Iparraguirre (dialecto guipuzcoano)
JMI_Retrato_ZumalakarregiMuseoa_b.jpg

NERE ETORRERA LUR MAITERA

I

Ara nun diran mendi maiteak
Ara nun diran zelayak
Baserri eder zuri zuriak
Iturri eta ibayak.

Endaian nago zoraturikan
Zabal zabalik begiak
Ara España... lur oberikan
Ez du Europa guziak.

II

Gero pozik bai Donostira
Okendo-ren aurrera
Zeru polit au utzi bearra
Nere anayak, au pena!

Iru txulueta maitagarria
Lore tokiya zu zera
Beneziaren grazi guztiak
Gaur Donostian dira.

III

Oh, Euskalerri eder maitea
Ara emen zure semea
Bere lurrari muñ egitera
Beste gabe etorria.

Zuregatikan emango nike
Pozik, bai biziya
Beti zuretzat il arteraño
Gorputz eta anima guzia.

IV

Agur bai Donostiako
Nere anai maiteak
Bilbao-tikan izango dira
Aita zarraren berriak.

Eta gañera itz neurtuetan
Garbi esanez eginak
Sud-Amerikan zer pasatzen dan
Jakiñ dezaten erriak.

Nere etorrera lur maitera (1877)