Ume eder bat ikusi nuben... - Gernikako arbola / Iparragirre'na

Autor

Iparragirre Balerdi, José María (1820-1881)

Título

Ume eder bat ikusi nuben... - Gernikako arbola / Iparragirre'na

Derechos

FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)

Tipo

Artículo de revista

Fecha

1931

Idioma

Euskara

Fuente

Fundación Sancho el Sabio

Tipo de elemento

magazineArticle

Note

Hay discrepancias en el registro de la fecha y número de la revista. En "Atzoko Prentza digitala" aparece registrada como 20 de agosto de 1931; en euskalmemoria como 20 de septiembre. En el cintillo original en euskera dice: "1932'ko Agorrilla'ren 20'an"

Code

MNNILD2Z

Fecha

1931-08-20

Issue

1

Etiqueta

Bertso-paperak
Iparragirre, José María (1820-1881) - Gernikako arbola
Iparragirre, José María (1820-1881) - Nere maitiarentzat
Iparragirre, José María (1820-1881) - Ume eder bat
Poemas - Versos

Páginas

7

Volume

1 [1932'ko Agorrilla'ren 20'an]

Texto

UME EDER BAT IKUSI NUBEN .....

1.
Ume eder bat ikusi nuben
Donostiyako kalian,
itz erditxo bat ari esan gabe
nola pasatu parian;
gorputza zuben liraña eta
oñak zebiltzan airian,
politagorik ez det ikusi
nere begien aurrian.

2.
Aingeru txuri paregabea,
Euskal erriko alaba,
usterik gabe zugana beti
nere biotza narama;
ikusi nayan beti or nabill,
nere maitea au lana!
zoraturikan emen naukazu,
beti pensatzen zu gana.

3.
Galai gazteak galdetzen dute
aingeru ori nun dago?
Nere maitea nola deitzen den
ez du iñortxok jakingo;
ez berak ere ez luke naiko,
konfianza orretan nago,
amodio dun biotz oberik
Euskal errian ez dago.

--

NERE MAITEARENTZAT
[Transcripción normalizada de Armiarma]

Ume eder bat ikusi nuen
Donostiako kalean,
itz erditxo bat ari esan gabe
nola pasatu parean?
Gorputza zuan liraina eta
oinak zebiltzen aidean,
politagorik ez det ikusi
nere begien aurrean.

Aingeru zuri, pare gabea,
Euskalerriko alaba,
usterik gabe zugana beti
nere biotzak narama.
Ikusi naian beti or nabil,
nere maitea, au lana!
Zoraturikan emen naukazu
beti pentsatzen zugana.

Galai gazteak galdetzen dute,
aingeru on nun ago?
Nere maitea nola deitzen dan
ez du inortxok jakingo;
ez berak ere ez luke naiko,
konfiantza orretan nago.
Amoriodun biotz oberik
Euskalerrian ez dago.