Browse Items (1 total)

  • Tags: Abestia

Iparraguirre_1878_Adio-Euscal-Erriari_portada-partitura.jpg
Portada litografiada en color firmada por Ordozgoiti, Imp. Donon, Madrid. Firma autógrafa de Benito Zozaya, del 9 de julio de 1878. Precio de venta: 5 pesetas. Fecha de publicación tomada de "La edición musical española hasta 1936" (de 1995).
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2