Iparragirre: zure oroiz. Musika kritika / Joxe Ugarriza

Autor

Etxebarria, Jose Ramon
Ugarriza, Joxe

Título

Iparragirre: zure oroiz. Musika kritika / Joxe Ugarriza

Formato

VIII : 415-6, 39-43 (4).

Descripción

Honelaxe azaltzen digu Luis Irion-dok disko honen zergatia. l parragi-rreren heriotzeko lehen mendeurrena ospatu dugun urtean, ezinbestekoa lparragirreri eskeinitako diskoa...

Colaborador

Etxebarria, Jose Ramon

Tipo

Artículo de revista

Fecha

1981

Idioma

Euskara

Identificador

629

Fuente

Euskaltzaindia