Amasei seme euskalerri'ko / Yon Etxaide'tarrak

Creator

Etxaide Itharte, Yon

Title

Amasei seme euskalerri'ko / Yon Etxaide'tarrak

Alternative Title

Amasei seme euskalerri'ko

Publisher

Itxaropena

Description

"Oitura duanezko euskera, lapurt-giputz-osotua, itz-arrunt eta ikasiz egoki tautua, errez, goxo ta disdiratsu dabilki gure idazle gazte argiak. Benetan edatsu ta arrigarriki edesten dizkigu, jakingarrizko oarpen eta zertzelada ugari-bidez, gure lenengoko idazle ta olerkari ospetsu Añibarro, Astarloa, Elizanburu, Etxaun, Etxeberri, Etxepare, Iparragirre, Iturriaga, Iztueta, Larramendi, Leizarraga, Mendiburu, Mogel, Oienart eta Zabala'k —Amasei seme Euskalerri'ko oiek— 1.545-1.885'garren urte-bitartean argitara zituzten euskerazko irakurgaien berri." (https://andima.armiarma.eus/eugo/eugo40/eugo4031.htm)

Date

1958

Source

Koldo Mitxelena Kulturunea

Archive Location

Fondo de reserva

Date

1958

Label

José María Iparraguirre (1821-1881)
Biografías
Yon Etxaide Itharte (1920-1998)
Etxahon de Barkoiz (1920-1998)
Etxaithar (1920-1998)
Uarrain (1920-1998)
Igeldo (1920-1998)
Jon Etxaide (1920-1998)
Aldapeko (1920-1998)

Num Pages

172 (19cm)

Series

Kuliska sorta

Series Number

21-22