Browse Items (1 total)

  • Tags: Nere amac balequi

IMG_1803_EulogioVillabella_NereAmacBalequi.jpg
Canción, poesía vasca. Silbidos altos después de 45 segundos. Zortziko 'patético' de la prisión (¿1853-1855?).
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2